ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 ขอเชิญเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก โดยทุนนี้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 – 12 เดือน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.