ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล” 10 สค. 64 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom