ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรแกรม Zoom

เรื่อง “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา  9.00- 12.00 น.

รายชื่อผู้สมัครบรรยายบพข.-18-มิย.64

หมายเหตุ :

*ผู้ประสานงานได้ส่งข้อมูลการเข้าร่วมฟังบรรยายไปทางอีเมล์ของผู้สมัครแล้ว

** เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

***บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการเข้าร่วมเพิ่มเติม โปรดติดตามได้ที่ ไลน์กลุ่ม SUResearchNews  /SUNews/SilpakornNews

ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน  2564

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email research.inst54@gmail.