ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง รอบที่ 1