ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป