ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/ข่าวทุนวิจัย/รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย-ประจำปี-2562