ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้

  1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  2. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
  4. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  5. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214