ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน ดังนี้

  1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
  3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  4. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ www.nrms.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562