ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนไปที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โทร 0 2579 1576 ต่อ 307