ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร