ประกาศขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2564

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม (เวลา16.30 น.)
ข้อมูลประกาศฯ และแบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ สามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งค์ ด้านล่างนี้
– ประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1E_A89YEdxF1OdL0I1iexKLvBOQNGO97D/view?usp=sharing
– แบบขอรับการส่งเสริมฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศ https://drive.google.com/drive/folders/1o3ZqWXe6QhI-NmwvUlsjvaAvU29aMEPo?usp=sharing
หรือกรอกข้อมูลผ่าน ( google from) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUZAcOKewwIqv7OOpI42MJt6-_wQJ9aFxfp5Or3985TD3-A/formResponse (ได้ที่ www. Facebook.com/fund.ocac)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2209 3754