ข่าวสารทุนงบประมาณแผ่นดิน

ผู้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดูผลการพิจารณาเบื้องต้นของ วช. ได้บนระบบ NRMS โดยใช้ Username และ Password ของตนเอง
การกรอกข้อมูลผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/) รองรับการใช้งานเฉพาะเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น
วิธีการนำผลสำเร็จของงานเข้าระบบ NRMS อาจจะส่งในรูปแบบของ file บทคัดย่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบทความวิจัยที่มีการไปนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ดาวน์โหลด

ประกาศทุน

คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการขอรับทุน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ

WorkFlow

ขั้นตอนและระยะเวลาการขอรับทุน

ดาวน์โหลด

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ