***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ***

***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ***
นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสงค์ เสนอแผนงานวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประจำ ปี 2564 ระบบใหม่ขอทุนผ่านสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สามารถดาวน์โหลด เอกสารต่างๆ เพื่อศึกษาเตรียมแผนงานวิจัย ดังนี้

 1. ปฏิทินขั้นตอนการส่งแผนงานวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564
  https://drive.google.com/open?id=1J_57CKwbuUv8IvRR7-F7A4Q1HiKX8o6q
 2. แบบฟอร์มเสนอแผนงาน
  ประกอบการเสนอของบประมาณ ปี 2564
  https://drive.google.com/open?id=1Re4AnMNffz0OIa1NsJzOrzC2qgT0rjqp
  3.กรอบวิจัย 17กลุ่ม จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  https://drive.google.com/open?id=1xDyfuxGVMLe6KDslXhtnGYfkroa6hjBF
  สอบถามเพิ่มเติมที่ Line group SUResearchNews