ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility Training 2020)

🔥🔥🔥🔥ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️
🟩 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility Training 2020)
🔸 เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
🔸 เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
🔸 พัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านจะได้ทราบถึง
✅ แนวทางการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในปัจจุบัน และอนาคต
✅ การชี้แจงการดำเนินงาน Talent Mobility และ Pre Talent Mobility 2564
✅ Best Practice sharing
✅ Economic Impact assessment of Research
✅ IP 101 FOR ACADAMIC RESEARCH : ความสำคัญที่ถูกลืม
✅ SHIFTING MINDSET

📬 สมัครออนไลน์ได้ที่ QR Code
หรือคลิกลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0neiQkF1teo-hfMHjf3E8O3R5z4KGYvkhnMxvEV2gqQ7Jmg/viewform
สมัครได้แล้ว วันนี้ – 17 ธันวาคม 2564
▶️ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
▶️ Facebook Page: NU SciPark
👉🏻 คุณจริยา (กาย)
☎️ โทร. 055-968719