ขอแสดงความยินดี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย