ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ ประจำปี 2562

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์รุ่นใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562