ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ

⭐️รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

🎖️🏆✨ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
ใน”งานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)”
จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ