ขอเรียนเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Selling Research Idea”

“การนำเสนอแนวคิดของงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนเพื่อให้งานวิจัยนั้นเกิดเป็นรูปธรรม รวมสิ่งที่ควรรู้ตั้งแต่การสร้างแนวคิดงานวิจัย การสื่อสารงานวิจัย เทคนิคการเขียนทุนวิจัย ไปสู่การนำเสนองานวิจัย โดยมาจากประสบการณ์ขอทุนวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศของอาจารย์วุ่น ที่ร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยรับเชิญเพื่อบอกเล่าและสร้างความรู้ประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การนำความคิดไปสร้างประโยชน์จากการได้รับทุนสนับสนุนวิจัยในสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 10.30 น. (เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563)

แอดไลน์เข้ากลุ่มเพื่อรับรหัส zoom และเนื้อหาประกอบการบรรยายในแต่ละครั้ง ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/fecrIE5X80