ขอเชิญเสนอชื่อและสมัครรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ รางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2563

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อและสมัครรับรางวัล”นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ รางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2563 โดยสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://promotion-scitec.or.th/