ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Open House 2019

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านง่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Open House 2019: ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (Safety Lab for Safety Life)” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnjXK5ByiQq_C2oR2mQhL6-CEbZ7zpCIrdnO1yNjU8XwqdQ/viewform