ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสตาร์เวลบาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็น และค่าเดินทาง) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmhzA-nc3dpeMD4_B4n05LIWOMv8JAE2VG523_XTGTP1Vcyg/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-272941