ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหผ่าน Multi Mentoring System ปีที่ 2”

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับและฝ่ายวิชาการ สกสว. ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหผ่าน Multi Mentoring System ปีที่ 2” ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงานวิจัย และสามารถปิดโครงการวิจัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5bKK4ykR9RZ3NxRd6 หรือที่ QR Code ที่ปรากฎในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563 (รับจำนวนจำกัด)