ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ

สมาคมเครือข่ายการพัมนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://thailandpod.org/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท และบุคคลทั่วไป จำนวน 3,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชี “สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท เลขที่บัญชี 003-2-86111-4 ประเภทออมทรัพย์” และส่งสำเนาการโอนเงินที่ thailandpod@gmail.com