ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://thailandpod.org/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 1,600 บาท และบุคคลทั่วไป จำนวน 1,900 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชี “สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท เลขที่บัญชี 003-2-86111-4 ประเภทออมทรัพย์” และส่งสำเนาการโอนเงินที่ thailandpod@gmail.com