ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ สาขา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ สาขา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ” ในวันที่ 6 กันยายน 2562 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/WZCRoDc2ErLoWAmy5