ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การรวบรวมข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล”

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การรวบรวมข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล”
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ อาจารย์สาวิน สืบสหการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน เวลา 9.00 -16.00 น.
สัมนาผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team เท่านั้น
ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่
https://docs.google.com/…/1HMwOJq90ppNFDV8l3vM_SIlOyQC…/edit
ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา