ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เรื่อง “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 

แนวทางการขอทุนจาก บพข.   

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์  รอง ผอ.บพข.

แนวทางการขอทุนจาก บพข. : กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“แนวทางการขอทุนจาก บพข. : กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม ”

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ดูรายละเอียดและ สมัคร คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/10mPsVTdaj9LHBee1dhVKIgLze1sVLq2uAplgnKrAJAY/edit

ปิดรับสมัครวันพุธที่  16  มิถุนายน 2564 เวลา   12.00 น.   หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

ติดต่อสอบถามได้ที่   research.inst54@gmail.com 

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร