ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2”

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ที่ Line : @workshop_cphs