ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อส่งเสริมคุณค่าผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่
https://forms.gle/CTHh5muWKTV5gMVP9

ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 คุณปริญญา (ภายใน 216006) คุณตปนีย์/คุณวริยวัลย์/คุณพิชญา (ภายใน 216005) หมายเหตุ ทางสวนส.จะส่ง link สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ให้กับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน และ Line Group: SU.ResearchNews/ThaiwestResearchNews