ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด ทฤษฏี Business Model Canvas”

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยจากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด ทฤษฏี Business Model Canvas”
🙋‍♂️ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📅 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
🎥 ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Google meet เท่านั้น
🖱 ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1c-bK08_3MTJfnlVgUGKkMkUiTxm3-ufWOxELRsvgxOQ/edit
ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา