ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/