ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2020/index.php