ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สกว.2562 ภายในแนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สวก.2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62/