ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ICoMEIA2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอภายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications (ICoMEIA2020) ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ สามารถส่งผลงานบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และฉบับเต็มวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ส่งผลงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/icomeia2020/