ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.benjamitvichakarn2020.org/