ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “วิจัยเปลี่ยนโลก”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย