ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “COVID – 19: the Global New Reality”

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC – 2020) ในหัวข้อ “COVID – 19: the Global New Reality” เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในทุกมิติ ผ่านระบบ ZOOM Webinar ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. – 21.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/