ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567 ครั้งที่ 11 (The 11th SAU National Interdisciplinary Conference 2024, (SAUNIC 2024))

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567 ครั้งที่ 11 (The 11th SAU National Interdisciplinary Conference 2024, (SAUNIC 2024)) ในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี สามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://saunic2024.sau.ac.th