ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับเครือข่าย ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในการประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ภายในแนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการผ่านระบบ Google Meet สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.northern.ac.th/new_web/conference