ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพวารสารและการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์”

สมาคมพยาบาลทหารบก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพวารสาร และการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ต่อท่าน สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 หลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 อัตรา 3,500 บาทต่อท่าน สามารถสมัครได้ที่ ID Line : 085366789