ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The ICASE World Conference on Science and Technology Education 2019”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ International Council of Associaltion for Science Education (ICASE) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The ICASE World Conference on Science and Technology Education 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2562 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icaseonline.net/icase2019/