ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สามารถส่งผลงานได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/ สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562