ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอภายในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krirk.ac.th/