ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.buuconference.buu.ac.th