ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ http://www.award.nia.or.th/th