ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

 • “แนวทางการเขียนโครงการวิจัย”
 • “เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด (KPI) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการวิจัย”
 • “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในโครงการวิจัย” (ROI-SROI)
  วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
  ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
  *เริ่มบรรยาย 9.00 น.
  ****ปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ****
  ดาวน์โหลดโครงการและ สมัคร ได้ที่
  https://forms.gle/oaJevAZiKKEXP2JT8
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตปนีย์/ วริยวัลย์/พิชญา โทร 061-6284101 / 098-5467893 (ในเวลาราชการ) เบอร์ภายใน 216005 หรือ email research.inst54@gmail.com