ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Particle Characterization Tecniques”

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Particle Characterization Tecniques” ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ Co Learning Space ชั้น1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ตึก A อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่อง Nano sight และเครื่อง zeta sizer โดยจะมีตั้งเครื่อง Demo ไว้ที่ Future Food Lab ชั้น9 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ตึก C อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยให้ทดสอบใช้ฟรีแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 1-2 สัปดาห์ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน

สำรองที่นั่งได้ที่
https://forms.gle/nzxis5RajVzb57M19
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จันจิรา จินโนรส
kungnal@hotmail.com