ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท ไม่เกิน 5 ทุน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.brandsworld.co.th/