ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/quota/