ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ลงทะเบียนส่งผลงานและจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส่ง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งชื่อผลงานได้ที่ https://forms.gle/ZHg9uNv1JixH9z3Y6 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/news/ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน-ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา-ประจำปี-2563